Luẩn quẩn cơ chế, đường sắt kẹt tiền

Luẩn quẩn cơ chế, đường sắt kẹt tiền

Posted on Wed, 04/21/2021 - 07:04

Từ đầu năm đến nay, hàng nghìn công nhân đường sắt bị nợ lương hoặc chỉ được ứng một phần lương, do Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) chưa được phân bổ vốn bảo trì.

Read More