Xã hội hóa an ninh hàng không ?

Xã hội hóa an ninh hàng không ?

Posted on Wed, 04/28/2021 - 07:07

Thông cảm cho những hạn chế về hạ tầng nhưng điều khiến người dân bức xúc nhất mỗi khi xảy ra ùn tắc chính là thái độ đủng đỉnh, việc sắp xếp mở làn soi chiếu bất hợp lý tại các cảng hàng không.

Read More

Crypto-News