Nhu cầu nhân lực công nghệ điện tử tăng mạnh

Nhu cầu nhân lực công nghệ điện tử tăng mạnh

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:19

Cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên số với các xu hướng công nghệ mới và sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử viễn thông đang đòi hỏi nhu cầu rất lớn về số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực...

Read More
 Chỉ 1% chung cư cũ được cải tạo

Chỉ 1% chung cư cũ được cải tạo

Posted on Wed, 05/26/2021 - 09:32

Theo thống kê, hiện trên cả nước có khoảng 2.500 chung cư cũ, hư hỏng cần được cải tạo, xây dựng lại. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm triển khai chương trình cải tạo chung cư cũ, chỉ 1% số chung cư này được xây mới.

Read More
 Xã hội hóa an ninh hàng không ?

Xã hội hóa an ninh hàng không ?

Posted on Wed, 04/28/2021 - 07:07

Thông cảm cho những hạn chế về hạ tầng nhưng điều khiến người dân bức xúc nhất mỗi khi xảy ra ùn tắc chính là thái độ đủng đỉnh, việc sắp xếp mở làn soi chiếu bất hợp lý tại các cảng hàng không.

Read More

Crypto-News