Hàng loạt địa phương xây dựng bản đồ số Covid-19

Hàng loạt địa phương xây dựng bản đồ số Covid-19

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:17

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ thông tin để phòng chống dịch, trong đó có xây dựng bản đồ số Covid-19 (CovidMaps) theo dõi thông tin dịch bệnh theo thời gian thực…

Read More

Crypto-News