Cảng Việt Nam thiệt đơn, thiệt kép

Cảng Việt Nam thiệt đơn, thiệt kép

Posted on Wed, 05/12/2021 - 07:46

Các hãng tàu nước ngoài đang thu phụ phí xếp dỡ container (THC) từ khách hàng nhập khẩu ở mức cao nhưng chỉ trả lại cho cảng tại VN bằng 30 - 45% mức thu.

Read More

Crypto-News